woensdag 9 november 2011

De gedichten stapel


Het doel.
De leerlingen maken gezamelijk gedicht met behulp van de sociale media.
Het onderwerp wordt gezamelijk bepaald.

Stappen.
Na het kiezen van het onderwerp zet de leerkracht de eerste zin op het bord en legt de les verder uit.

Stap 1
We leggen uit dat ons klaslokaal wordt verruimd, we gaan gebruik maken van de sociale media t.w www.blogger.com.

Stap 2
Wij maken een blog aan en sturen de link door via e-mail naar de kinderen.
Vanuit daar kunnen zij met het stapelgedicht aan de slag.

Stap 3
Wij maken afspraken met de kinderen over de hoeveelheid zinnen, we praten over de aard van de zin, bijvoorbeeld dat het niet kwetsend mag zijn lid, en in welke mate het moet rijmen, of bij bovenbouwers, welk rijmschema het moet zijn.

Stap 4
Als extra uitdaging mag je woorden in de rij regels vervangen door afbeeldingen.

Stap 5:
We spreken af in welk tijdsbestek dit alles moet plaatsvinden.

Stap 6
Na het kiezen in de klas van de beste zinnen, komt het het gedicht tot zijn uiteindelijke vorm.

Stap 7
Als het projectie snels aal af is wordt gepubliceerd.

Met vriendeliijke groeten de rij juffen (en meneer)
Voor het thema maken en gebruiken willen we de kinderen een reclame-filmpje laten maken. Dit willen we doen met de kinderen van de midden- en bovenbouw.
Bij dit project willen we starten met het laten zien van filmpjes via http://www.youtube.nl/
Hierna kunnen de kinderen zelf brainstormen over hun eigen reclamefilmpje op http://www.mindmeister.com/
Hebben ze het filmpje gemaakt kunnen ze deze bewerken met www.youtube.com/editor
Hierna wordt hun eigen filmpje gedeeld op http://www.youtube.nl/
Eventueel kunnen ze deze plaatsing delen op http://www.hyves.nl/ en/of http://www.facebook.com/


Ik zie, ik zie... - Kunst in de Oosterhoutse openlucht...

Leerlingen hebben oog voor de openbare kunstwerken in Oosterhout. In het kader van de kunstweek laten we kinderen kennis maken met verschillende kunstenaars, hun kunstwerken en kunstvormen in Oosterhout. Om ze concreet aan het werk te zetten, krijgen de kinderen de opdracht om een digitale kunstroute te creëren.

We gebruiken hierbij sites van oa. Paul Elshout, Piet Homann, Niel Steenbergen, Nico van Leest.

http://www.paulelshout.com/
http://www.piethomann.blogspot.com/
http://www.nielsteenbergen.nl/

De kinderen maken gebruik van bovenstaande sites voor foto's van de werken, biografieën en plaatsen.
http://www.clipoosterhout.nl/
Bovenstaande link biedt toegang tot achtergrondinformatie.

http://www.googlemaps.com/

kunstenaars in oosterhout

Naar de kunstenaars in de vroegere Vrije School,Opdrachten:


maak een virtuele krant:
 • met interview met een kunstenaar m.b.v. boo


 • maak een filmpje in i-motion van de kunstenaar aan het werk


 • zoek passende muziek bij het kunstwerk


 • route-beschrijving met google-maps


Namen van kunstenaars: Diana Nooten,Piet Hohmann en anderen.


dinsdag 8 november 2011

Beschrijf je les- of projectidee in een blog...


 • Geef een korte beschrijving, het doel en de opbrengst van de les of het project.
 • Beschrijf wat de meerwaarde is van het gebruik van sociale media voor je les of project.
 • Geef aan hoe je de link legt met de wereld buiten school.
 • Beschrijf de doelgroep.
 • Plaats een link naar het digitale gereedschap dat je wilt gaan gebruiken.
 • Plaats eventueel filmpjes, foto's e.d. die je idee illustreren.

Maak een lipdub van de school

We gaan een lipdub maken met alle leerlingen en medewerkers van de school. Kies een lied dat aansluit bij de cultuur van de school en bedenk hoe je het in beeld kunt brengen in één continu shot. Doel is dat de leerlingen kennis maken met alle aspecten van het creatieve en logistieke proces van het maken van een videoclip. De opbrengst is een video die we delen met alle bij de school betrokken personen.

Alle leerlingen worden betrokken. Er zijn veel verschillende taken te verdelen, zodat iedere leerling een bijdrage kan leveren, passend bij zijn of haar talent. Er moet worden samengewerkt, er moeten goede afspraken gemaakt worden. We gaan proberen zoveel mogelijk regie bij de leerlingen zelf te leggen.

We gebruiken Vimeo om onze lipdub te publiceren, omdat je daar gebruik kunt maken van een wachtwoord. Dat gaat alleen naar de deelnemers en hun ouders.

Andere sociale media tools die we gaan gebruiken:

 • Google Docs formulieren: we maken een online formulier waarin de leerlingen aan kunnen geven welk liedje ze willen gaan gebruiken.
 • We gebruiken Wallwisher. Hierin kun je op een virtueel prikbord Post-its plaatsen. Elke Post-it beschrijft kort een scène uit de clip. De Post-its kunnen worden verschoven, aangepast enzovoort. Zo ontstaat langzamerhand een draaiboek.

Een voorbeeld: