woensdag 9 november 2011

De gedichten stapel


Het doel.
De leerlingen maken gezamelijk gedicht met behulp van de sociale media.
Het onderwerp wordt gezamelijk bepaald.

Stappen.
Na het kiezen van het onderwerp zet de leerkracht de eerste zin op het bord en legt de les verder uit.

Stap 1
We leggen uit dat ons klaslokaal wordt verruimd, we gaan gebruik maken van de sociale media t.w www.blogger.com.

Stap 2
Wij maken een blog aan en sturen de link door via e-mail naar de kinderen.
Vanuit daar kunnen zij met het stapelgedicht aan de slag.

Stap 3
Wij maken afspraken met de kinderen over de hoeveelheid zinnen, we praten over de aard van de zin, bijvoorbeeld dat het niet kwetsend mag zijn lid, en in welke mate het moet rijmen, of bij bovenbouwers, welk rijmschema het moet zijn.

Stap 4
Als extra uitdaging mag je woorden in de rij regels vervangen door afbeeldingen.

Stap 5:
We spreken af in welk tijdsbestek dit alles moet plaatsvinden.

Stap 6
Na het kiezen in de klas van de beste zinnen, komt het het gedicht tot zijn uiteindelijke vorm.

Stap 7
Als het projectie snels aal af is wordt gepubliceerd.

Met vriendeliijke groeten de rij juffen (en meneer)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten